top of page

STOPKA

Bestkon Ilona Urbańczyk

Narcyzowa 18/2

71-804 Szczecin Polska

+48 506 839 259

ilona@bestkon.pl

www.bestkon.pl

Upoważniony przedsiębiorca: mgr inż. Ilona Urbanczyk

REGON: 385416742

Numer NIP PL8561824501

 

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed w komisją arbitrażu konsumenckiego.

bottom of page